VÍTEJTE V INFORMAČNÍM A REZERVAČNÍM SYSTÉMU
ITALSKÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY LEONARDO DA VINCI

 

Pro více informací nebo k zápisu do kurzů organizovaných Italskou jazykovou školou Leonardo da Vinci, prosím, vyplňte jeden z následujících formulářů.

 

Informace:

A) VYŽÁDEJ SI VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAŠICH KURZECH A O NAŠÍCH ŠKOLÁCH

Zápis:

A) BEZPEČNÝ ZÁPIS: veškeré tvé údaje, včetně údajů platební karty, budou zaslány bezpečeným způsobem prostřednictvím šifrované transakce.

B) ZÁPIS POŠTOU A/NEBO FAXEM: stáhni si formulář ve verzi pdf, vytiskni a vyplň jej a zašli faxem na číslo: +39 055 290396, společně s kopií dokladu o zaplacení.

Poznámky a podmínky:

A) Přečti si naše Všeobecné podmínky účasti

B) Data zahájení kurzů

C) Ceník kurzů

 d